BA-beveiliging tandartspraktijk controleren

Alle behandelunits die aan een waterleiding gekoppeld zijn in uw tandartspraktijk dienen te zijn voorzien van een controleerbare terugstroombeveiliging (BA-beveiliging) om terugvloeien van water

in het waterleidingnet te voorkomen (NEN-EN 1717).

De BA-beveiliging moet jaarlijks vakkundig gecontroleerd worden op een goede werking.

Van deze controle moet een rapportage in de praktijk aanwezig zijn bij een controlebezoek van de waterleidingmaatschappij.

 

Desinfectie Legionella

Sediment Boiler

Wat doen wij?

"Identificeren van de keerklep"

"Beoordelen of het juiste type is toegepast volgens de geldende normering"

"Controleren of de keerklep op de juiste plaats gemonteerd is"

"Controleren of de keerklep drukvast is middels traditionele, onderdruk of overdruk methode"

"Opstellen keuringsrapport"

Controle van de keerkleppen

Een BA-beveiliging dient elk jaar in uw tandartspraktijk gecontroleerd te worden door een gespecialiseerd bedrijf volgens de Richtlijn Infectiepreventie in

mondzorgpraktijken.

"publicatie (KNMT)"

 

De Drinkwaterwet artikel 26 schrijft voor dat de eigenaar van de

drinkwaterinstallatie deugdelijk drinkwater aan derden dient te leveren. Derden zijn in dit

geval de medewerkers en patiënten in een tandartspraktijk, zie ook

NEN 1006.

Kwaliteitsbeleid van water uit de behandelunit

Het water van behandelunits voorzien van een individueel flessensysteem, wordt aangeduid

als proceswater omdat het water bedrijfsmatig in een apparaat / installatie wordt gebruikt.

Wanneer de unit gevoed wordt door leidingwater heet het geen proceswater.

Daarmee vallen beide soorten behandelunits in de tandartspraktijk onder de Arbowetgeving, die een

RI&E verplicht stelt. Dit betekent dat er maatregelen genomen moeten worden om het blootstellen van het mondzorgkundig personeel aan biologische (en chemische) agentia te

minimaliseren.

Neem dan vrijblijvend contact op via ons contactformulier, dezelfde werkdag krijgt u een reactie van ons.

Offerte aanvragen?

Of bel direct op:  010 - 341 70 81

Submitting Form...

The server encountered an error.

Formulier ontvangen

Contact

HydroLab

Overwegwachter 4

3034 KG Rotterdam

E-mail

info@hydrolab.nl

Telefoon

010 - 341 70 81

Copyright © 2016 Hydrolab | All Rights Reserved | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy statement
Copyright © 2016 Hydrolab | All Rights Reserved | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy statement

Copyright  © 2016 Hydrolab  |  All Rights Reserved  |  Algemene voorwaarden  |  Disclaimer